Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000002 zaterdag 1 april 1995 Anthonie Arend Godfried Pronk

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000002
Titel van het octrooiWerkblad.
Naam uitvinderAnthonie Arend Godfried Pronk
Houder van het octrooiPronk Ergo B.V.
Ingediendzaterdag 1 april 1995
Ingeschrevenwoensdag 2 oktober 1996


Voor de status van het octrooischrift klik hier