Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000005 zaterdag 1 april 1995 Rinus Schuurman

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000005
Titel van het octrooiRolgordijneenheid, in het bijzonder voor een mobiel verblijf.
Naam uitvinderRinus Schuurman
Houder van het octrooiPolyplastic B.V.
Ingediendzaterdag 1 april 1995
Ingeschrevenwoensdag 2 oktober 1996


Voor de status van het octrooischrift klik hier