Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000107 dinsdag 11 april 1995 Hermanus Johanes Gezina van Boxtel

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000107
Titel van het octrooiHefinrichting voor een meubel, alsmede stoel voorzien van een dergelijke hefinrichting.
Naam uitvinderHermanus Johanes Gezina van Boxtel
Houder van het octrooiHermanus Johanes Gezina van Boxtel
Ingedienddinsdag 11 april 1995
Ingeschrevenwoensdag 11 oktober 1995


Voor de status van het octrooischrift klik hier