Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000142 donderdag 13 april 1995 Johannes Franciscus Gerardus Nicasius Maria Gerrits

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000142
Titel van het octrooiSpeeltoestel alsmede draagbalk.
Naam uitvinderJohannes Franciscus Gerardus Nicasius Maria Gerrits
Houder van het octrooiJohannes Franciscus Gerardus Nicasius Maria Gerrits
Ingedienddonderdag 13 april 1995
Ingeschrevenmaandag 16 oktober 1995


Voor de status van het octrooischrift klik hier