Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000143 donderdag 13 april 1995 Cornelis Pieter Pronk

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000143
Titel van het octrooiSpoorbaan met geluidwerende voorziening.
Naam uitvinderCornelis Pieter Pronk
Houder van het octrooiKoninklijke Wegenbouw Stevin B.V.
Ingedienddonderdag 13 april 1995
Ingeschrevendinsdag 15 oktober 1996


Voor de status van het octrooischrift klik hier