Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000276 dinsdag 2 mei 1995 Wilhelmus Marie Roelofs

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000276
Titel van het octrooiWerkwijze ter vervaardiging van vezels uit poly(p-fenyleen- tereftaalamide).
Naam uitvinderWilhelmus Marie Roelofs
Houder van het octrooiAkzo Nobel N.V.
Ingedienddinsdag 2 mei 1995
Ingeschrevendinsdag 5 november 1996


Voor de status van het octrooischrift klik hier