Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1000279 dinsdag 2 mei 1995 Margarethe Jennie Meijer

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1000279
Titel van het octrooiMet hitte behandelde polysacharidecrème.
Naam uitvinderMargarethe Jennie Meijer
Houder van het octrooiCoöperatie Suiker Unie U.A.
Ingedienddinsdag 2 mei 1995
Ingeschrevendinsdag 5 november 1996


Voor de status van het octrooischrift klik hier