Uitvinder met Nederlands octrooi

NL 1017745 vrijdag 30 maart 2001 ir. Eric Jan van Dalen

Volg de ervaringen van uitvinders met octrooi op nl.linkedin.com/in/uitvindersmetoctrooi.

OctrooinummerNL 1017745
Titel van het octrooiTrapauto.
Naam uitvinderir. Eric Jan van Dalen
Houder van het octrooiIr. Eric Jan van Dalen
Ingediendvrijdag 30 maart 2001
Ingeschrevendinsdag 1 oktober 2002


Voor de status van het octrooischrift klik hier